Privacy

Mreza je zatvorenog tipa. 

Sajt koristi najnovije antivirusne programe.